ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี"เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙

ปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี"เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙

 วันที่ (๒๘ พย.๕๙) สบทช.๔ ร่วมกับ สถานีฯ๑๓ ม.ราชภัฎ ais และเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี"เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ประธานในพิธีเปิด นายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สบทช.๔ จัดปลูกป่าชายเลน เนื่อที่ ๙ ไร่ กล้าไม้ ๗,๒๐๐ กล้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชนิดปลากระพงขาวจำนวน ๑๒,๐๐๐ ตัว ณ บ้านฝายพรุ ม.๑ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สฎ.มีผู้เข้ารวมจำนวน ๒๕๐ คน