ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

พบซากเต่ากระ เกยตื้นตาย
พบซากเต่ากระ  เกยตื้นตาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับประมงอำเภอไชยา เครือข่าย อสทล.บ้านฝ่ายพรุ  ร่วมตรวจสอบพื้นที่จากการได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่าพบเต่ากระเกยตื้นตาย บริเวณชายหาดหมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบพบมีเลือดออกบริเวณปาก ส่วนอื่นๆไม่พบบาดแผล ไม่มีกลิ่นเหม็น  น่าจะเสียชีวิตประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา เมื่อวัดขนาดลำตัว ความยาว 90 เซนติเมตร ความกว้าง 72 เซนติเมตร น้ำหนัก 105 กิโลกรัม จึงได้ประสาน ศูนย์วิจัยฯชุมพร มารับเพื่อนำไปชันสูตรหาสาเหตุการตายต่อไป

ภาพประกอบ