ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิชัย สมรูป ผอ.สำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) และคณะ ตรวจติดตามพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าชายเลนและพื้นที่แปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนภายใต้โครงการ "ปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต" ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) และได้รับฟังเเลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการทำงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นได้ลงพื้นที่บ้านคลองท่าปูน ม.๗ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำถุงยังชีพ ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งจัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป