ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วย ผอ.สทช. 4 และคณะ

นายอภิชัย เอกวนากุล  รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วย ผอ.สทช. 4 และคณะ

วันที่ 26 พฤศจิกายน  2564 รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วย ผอ.สทช. 4 และคณะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านคลองท่าปูน หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งจัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่