ข่าวประชาสัมพันธ์

พบซากเต่าตนุ ถูกคลื่นซัดขึ้นชายฝั่ง

พบซากเต่าตนุ ถูกคลื่นซัดขึ้นชายฝั่ง

วันที่ 30  พฤศจิกายน 2564  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) รับแจ้งจากเครือข่าย อสทล.บ้านท่าม่วง ว่าพบซากเต่าตนุ ถูกคลื่นซัดขึ้นชายฝั่ง จำนวน 2 จุด ซึ่งพบบริเวณชายหาดหมู่ที่ 4 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีลักษณะเน่าเปื่อย อืด พอง หัวขาด  มีกลิ่นเหม็น  จุดที่ 1 มีขนาดลำตัวกว้าง 73 เซนติเมตร ยาว 95 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 90 กิโลกรัมและจุดที่ 2 มีขนาดลำตัวกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 55 กิโลกรัม  จึงได้ประสาน ศูนย์ฯวิจัยชุมพร มารับเพื่อนำไปชันสูตรหาสาเหตุการตายต่อไป