ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

 วันที่ 3 มกราคม 2565 ศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ 3  มีกำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน,ส่วนส่งเสริมฯ,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,เทศบาลตำบลพุมเรียง,อปพร,สภ ไชยา,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล) ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ณ หาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้จัดเตรียมรถยนต์ 2 คัน เรือ 2 ลำ เสื้อชูชีพ น้ำส้มสายชู และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID -19) อย่างเคร่งครัด สถานการณ์ทั่วไป ท้องฟ้าสลัว มีคลื่นลม  สามารถลงเล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยว ประมาณ 250 คน

ภาพประกอบ