ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

จับมือท้องถิ่น ร่วมกันดูแลผืนป่าชายเลนคลองพุมเรียง
จับมือท้องถิ่น ร่วมกันดูแลผืนป่าชายเลนคลองพุมเรียง

"จับมือท้องถิ่น ร่วมกันดูแลผืนป่าชายเลนคลองพุมเรียง"
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  เข้าหารือกับนายพยุง เครือหงส์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.ตะกรบ เพื่อทำความเข้าใจ และประสานความสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รู้จักผู้นำท้องถิ่น จากนั้นมีการลาดตระเวนร่วมกันในบริเวณ พื้นที่ป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง ม.๑ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่และป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทำลาย ผลการลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกหรือการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่แต่อย่างใด

ภาพประกอบ