ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกเสริมป่าชายเลน

ปลูกเสริมป่าชายเลน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำโดยนายสุมานพ แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ พันเอกภัทรชัย แทนขำ  เลขาธิการประจำกองทัพภาคที่ 4, รองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4, คณะ กอ.รมน.14 จังหวัดภาคใต้, คณะกรรมการบริหาร ทสปช., คณะกรรมการบริหาร กอ.รมน.ภาค 4, คณะกรรมการบริหาร กอ.รมน.14 จังหวัดภาคใต้ ,สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง ร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลนตามโครงการจัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1โดยใช้กล้าไม้โกงกางใบเล็กจำนวน 200 ต้น เนื้อที่ 1 ไร่ ณ บริเวณชายหาดพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม 80 คน