ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิบัติการ ลาดตระเวน เฝ้าระวังการบุกรุก

ปฎิบัติการ ลาดตระเวน เฝ้าระวังการบุกรุก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ออกปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวังการบุกรุก ประชาสัมพันธ์หาข่าวเกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน ร่วมกับนายทรงธรรม ทองเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สถานการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด