ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมใจปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน

ร่วมใจปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำโดยนายสุมานพ แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยการป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพ Top Talent Academyและ อสทล.บ้านหาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ร่วมใจปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน” โดยใช้กล้าไม้โกงกาง จำนวน 300 ต้นและร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน 500,000 ตัว  ณ หาดสวนสน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชนะ  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน