ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำโดยนายสุมานพ  แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565  ณ บริเวณหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)