ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

ส่งเสริมชุมชนการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมชุมชนการมีส่วนร่วม

กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านฝ่ายพรุได้รับรางวัลชุมชนต้นเเบบ