ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจัดทำเขตอภัยทานป่าชายเลน

กิจกรรมจัดทำเขตอภัยทานป่าชายเลน

กิจกรรมจัดทำเขตอภัยทานป่าชายเลน ท้องที่ อำเภอพุนพิน  อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เนื้อที่ 1,500 ไร่