ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจัดทำแนวเขตทะเลชุมชน ปักไม้ไผ่และวางทุ่น

กิจกรรมจัดทำแนวเขตทะเลชุมชน ปักไม้ไผ่และวางทุ่น

กิจกรรมจัดทำแนวเขตทะเลชุมชน ปักไม้ไผ่และวางทุ่น
ท้องที่ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี