ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟูนากุ้งร้างบ้านฝ่ายพรุ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฟื้นฟูนากุ้งร้างบ้านฝ่ายพรุ  หมู่ที่ ๑  ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฟื้นฟูนากุ้งร้างบ้านฝ่ายพรุ  หมู่ที่ ๑  ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี