ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง LOVE EARTH SAVE EARTH – Marine and Coastal Restoration”

กิจกรรม “อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง LOVE EARTH SAVE EARTH – Marine and Coastal Restoration”

 วันอาทิตย์  ที่  10  เดือน กรกฎาคม 2559  นายวิษณุ  เเจ้งใจ  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วม กิจกรรม “อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง LOVE EARTH SAVE EARTH – Marine and Coastal Restoration”ที่ ร.ร.เทศบาล 3 วัดสมุทรธาราม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี