ประชาสัมพันธ์
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
ทรงพระเจริญ
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5)

QR สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5)

ข่าวกิจกรรมสถานีฯ 13 (ท่าฉาง)

ร่วมทำงานในลักษณะศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่
ร่วมทำงานในลักษณะศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอเกี่ยวกับความห่วงใยการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยกลไกของศูนย์ดำรงธรรม มุ่งหวังให้การทำงานเป็นไปในลักษณะ “การเดินเข้าหาประชาชน” ร่วมกับอำเภอท่าฉาง กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภาค ๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ร่วมกันทำงานในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” เข้าไปรับฟังคลี่คลายและแก้ปัญหาของประชาชน เพื่อให้ประชาชน มีความมั่นใจและมีช่องทางที่จะได้ระบายความเดือดร้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้าดูแลแก้ไขโดยเร่งด่วน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านในพรุ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี