ข่าวประชาสัมพันธ์

จำหน่ายสินค้าจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จำหน่ายสินค้าจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 วันนี้ (๑๒ กค.๕๙)  นายวิษณุ  แจ้งใจ  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓   (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  นำสินค้าไปร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงทส.ในนามของกรม ทช. โดยจัดจำหน่ายสินค้าจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิเช่น หอยนางรมไข่เค็มไชยา  ปูม้า  ขออบคุณที่ช่วยอุดหนุนสินค้าค่ะ