ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประเพณีจัดพุ่มผ้าป่าและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านไทรงาม ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สฎ

ร่วมประเพณีจัดพุ่มผ้าป่าและแห่เทียนเข้าพรรษา  ณ สำนักสงฆ์บ้านไทรงาม ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สฎ

 วันที่ (๑๖ กค.๕๙) สถานีฯ๑๓ เข้าร่วมประเพณีจัดพุ่มผ้าป่าและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านไทรงาม ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สฎ.