ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สปล.พร้อมด้วยผอ.สบทช.๔ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติบัติงานของสถานีฯ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผอ.สปล.พร้อมด้วยผอ.สบทช.๔ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติบัติงานของสถานีฯ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

  วันที่ (๑๖ กค.๕๙) ผอ.สปล.พร้อมด้วยผอ.สบทช.๔ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติบัติงานของสถานีฯ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙