ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ๑๓ ร่วมกับบ.สุราษฎร์ซีฟูดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนโดยมีชาวต่างชาติ(ญี่ปุ่น)

สถานีฯ๑๓ ร่วมกับบ.สุราษฎร์ซีฟูดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนโดยมีชาวต่างชาติ(ญี่ปุ่น)

    วันที่  (๑๖ กค.๕๙)  สถานีฯ๑๓ ร่วมกับบ.สุราษฎร์ซีฟูด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนโดยมีชาวต่างชาติ(ญี่ปุ่น) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน ปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน  จำนวน  ๓๐๐ ต้น ท้องที่ บ้านห้วยทรัพย์ ม.๔ ต.ลีเล็ต อ.พุนพิน จ.สฎ.