ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ๑๓ ร่วมกับโรงเรียนเคียนซาพิทยา จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน

สถานีฯ๑๓ ร่วมกับโรงเรียนเคียนซาพิทยา จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน

 วันที่ (๒๓ กค.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับโรงเรียนเคียนซาพิทยาจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และปลูกเสริมป่าชายเลน  เนื้อที่ 3 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน  จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน ท้องที่ บ้านแหลมทราย ม.๕ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ.