ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเเละปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เชิญชวนร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเเละปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานีฯ 13 ขอเชิญชวนร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเเละปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ท้องที่ ม.6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สฎ. เวลา 9.00 น.