ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  วันนี้ 11 ส.ค.59  สถานีฯ 13 ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 84 พรรษา (12 สิงหาคม 2559) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้

      1.กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45    
      2.กองบิน 7  
      3.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4           
       4.อำเภอท่าฉาง  
       5.กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       6.สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง 
       7.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ 5 (ท่าฉาง)  
        8.วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
         9.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  
        10.โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  
         11.เทศบาลตำบลท่าฉาง 
         12.บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  
         13.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน  
          14.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าฉาง 
          15.ธนาคารออมสิน สาขาท่าฉาง  
          16.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าฉาง  
          17.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน
            ณ บริเวณตลาดเปิดท้าย ม.6  ต.เขาถ่าน อ ท่าฉาง จ สุราษฎร์ธานี    ณ บริเวณตลาดเปิดท้าย ม.6  ต.เขาถ่าน อ ท่าฉาง จ สุราษฎร์ธานี                               มีนายบรรเจิด  สาริพัฒน์ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สบทช.4 กล่าวรายงาน มีกิจกรรมดังนี้                                  1.ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวน 7 ,000 กล้า เนื้อที่ 9 ไร่                                                                                                                                  
  2.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน  8,400 ตัว
           3.ปล่อยทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ ระยะห่างจากชายฝั่ง 1000 เมตร จำนวน  5 ลูก 
           4.จัดทำบ้านปลาจำนวน 5 หลัง 
              มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน