ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

วันที่ ( 12 สค.59) . ระหว่างเวลา. 06.30 น.   นายวิษณุ  เเจ้งใจ  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี) ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ณ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี