ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและปลูกเสริมป่าชายเลน

จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและปลูกเสริมป่าชายเลน

  วันนี้ (๑๓ ส.ค.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และปลูกเสริมป่าชายเลน เนื้อที่ ๓ ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลนจำนวน ๑,๐๐๐ ต้น มีผู้เข้าร่วม ๑๔๐ คน ท้องที่ บ้านแหลมโพธิ์ ม.๕ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ.