ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์น้ำ

เชิญชวนปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์น้ำ

วันจันทร์ ที่ 22  สิงหาคม  2559 สถานีฯ13 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์น้ำ ท้องที่ เกาะเส็ด ต.พุมเรียงอ.ไชยาจ.สฎ.