ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่12สิงหาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13(ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี