ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ (  ๒๘  ส.ค.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับสบทช.๔ สถานีฯ๑๔ สำนักสงฆ์ ถ้ำเขาเพ-ลา อ.ท่าชนะ อบต.ท่าชนะ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ส่วนราชการ โรงเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน "จากเขาเพ-ลา สู่มหานที" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) มีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายก อบจ.สฎ เป็นประธาน นายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สบทช.๔ กล่าวรายงาน จัดให้มีการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้ ท้องที่ บ้านท่ากระจาย ม.๑ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สฎ ใช้กล้าไม้  ๑๐,๐๐๐ กล้า ปลากระพงขาว ๑๐,๐๐๐ ตัว มีผู้เข้าร่วม ๔๐๐ คน ั