ข่าวประชาสัมพันธ์

งานตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุป ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน แผนงาน  : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดการเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ ป่าชายเลน  กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน กิจกรรม : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนิน การจัดที่ดินให้ชุมชนและบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน  

ดาวน์โหลด

ข้อมุล ภาพถ่าย
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 324
คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 119
ตรวจสอบพุมเรียง 61 จำเเนกจริง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 5.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 152
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 141
แผนที่พุมเรียงถูกต้อง 61
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 213
รายงานสำรวจจัดทำฐานข้อมูลชุมชน พุมเรียง
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143