ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลทะเล)

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการบริหารจัดการขยะทะเล   กิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างร่วมกับ             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลทะเล)   ตามแผนงาน  : บูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 7.1  : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล    (งบดำเนินงาน)  กิจกรรม 1 :  บริหารจัดการ ขยะทะเล กิจกรรมหลัก 1 : การเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม  กิจกรรมย่อย 1.2 : การเก็บขยะที่ตกค้างร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เทศบาลทะเล)   

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 146
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153
สรุปงานเก็บขยะ (เทศบาลทะเล)
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 8.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
ICC 27 ธ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123
แบบรายงาน 27 ธ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
แผนที่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 138