ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน  ตามแผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการที่ 3.1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง   และป่าชายเลน   กิจกรรมที่ 1 :  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเล  และป่าชายเลน  (AO) กิจกรรมย่อย 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน (AO)   งานเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน  รหัสบัญชี 48011

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143
ตารางสรุปผลการตรวจสอบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 145
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 138
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 164
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 168
ผลการดำเนินการ สถานี_13
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 156
รายงาน
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 13.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 382
ยืนยันข้อมูลทวงคืน 62
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 185
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 5.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 214