ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 สร้างบ้านปลา แบบภูมิปัญญาชาวบ้านตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้ระบบประชารัฐ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรมหลัก 5 สร้างบ้านปลา แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดยใช้ระบบประชารัฐ จำนวน 16  จุด  ท้องที่ อำเภอท่าฉาง  และอำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 193
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 180
ภาพบ้านปลา
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 3.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 170
รายละเอียดบ้านปลา
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 184
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 205