ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

กิจกรรมหลัก 5 สร้างบ้านปลา แบบภูมิปัญญาชาวบ้านตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้ระบบประชารัฐ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรมหลัก 5 สร้างบ้านปลา แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดยใช้ระบบประชารัฐ จำนวน 16  จุด  ท้องที่ อำเภอท่าฉาง  และอำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ


คำนำ
คำนำ
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 161 ครั้ง
ใบปะหน้า
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 116 ครั้ง
ปก
ปก
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.12 Mbดาวน์โหลด: 112 ครั้ง
ปกหลัง
ปกหลัง
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.10 Mbดาวน์โหลด: 160 ครั้ง
ภาพบ้านปลา
ภาพบ้านปลา
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 3.24 Mbดาวน์โหลด: 137 ครั้ง
รายละเอียดบ้านปลา
รายละเอียดบ้านปลา
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 0.05 Mbดาวน์โหลด: 146 ครั้ง
สรุป
สรุป
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 157 ครั้ง