ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 2 : งานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง

กิจกรรมหลัก 2 : งานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง   ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จังหวัดสุราษฏร์ธานี   โดยใช้ระบบประชารัฐ   จำนวน 100,000 กล้า ท้องที่อำเภอท่าชนะ  อำเภอไชยา   อำเภอท่าฉาง   และอำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 176
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 159
หาดสมบูรณ์
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 161
ธารน้ำร้อน
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 181
ห้วยทรัพย์
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 174
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 179
เเหลมทราย
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 135