ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

กิจกรรมหลัก 2 : งานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง

กิจกรรมหลัก 2 : งานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง   ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จังหวัดสุราษฏร์ธานี   โดยใช้ระบบประชารัฐ   จำนวน 100,000 กล้า ท้องที่อำเภอท่าชนะ  อำเภอไชยา   อำเภอท่าฉาง   และอำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ


คำนำ
คำนำ
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 109 ครั้ง
ปก
ปก
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.12 Mbดาวน์โหลด: 150 ครั้ง
ปกหลัง
ปกหลัง
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.13 Mbดาวน์โหลด: 144 ครั้ง
หาดสมบูรณ์
หาดสมบูรณ์
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.54 Mbดาวน์โหลด: 148 ครั้ง
ธารน้ำร้อน
ธารน้ำร้อน
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.60 Mbดาวน์โหลด: 165 ครั้ง
ห้วยทรัพย์
ห้วยทรัพย์
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.46 Mbดาวน์โหลด: 160 ครั้ง
สรุป
สรุป
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 150 ครั้ง
เเหลมทราย
เเหลมทราย
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.54 Mbดาวน์โหลด: 112 ครั้ง