ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระบบประชารัฐ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำป่า - เล ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนชายฝั่ง

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผล    การปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรมที่ 1 การจัดทำป่า - เล  ชุมชน  เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนชายฝั่ง  แปลงที่ 2/2562  เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่  ท้องที่ บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1  ตำบลเขาถ่าน        อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ


ปก ป่าเล
ปก ป่าเล
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.09 Mbดาวน์โหลด: 138 ครั้ง
สรุป
สรุป
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.04 Mbดาวน์โหลด: 152 ครั้ง
แผนที่
แผนที่
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 1.80 Mbดาวน์โหลด: 150 ครั้ง
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 2.45 Mbดาวน์โหลด: 159 ครั้ง
ภาพปล่อยหอยจุ๊บเเจง
ภาพปล่อยหอยจุ๊บเเจง
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 3.55 Mbดาวน์โหลด: 152 ครั้ง
ภาพปักไม้ไผ่
ภาพปักไม้ไผ่
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.71 Mbดาวน์โหลด: 136 ครั้ง
ภาพป้าย
ภาพป้าย
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.50 Mbดาวน์โหลด: 134 ครั้ง
ภาพสำรวจและคัดเลือกพื้นที่
ภาพสำรวจและคัดเลือกพื้นที่
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 1.37 Mbดาวน์โหลด: 154 ครั้ง