ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระบบประชารัฐ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำป่า - เล ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนชายฝั่ง

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผล    การปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรมที่ 1 การจัดทำป่า - เล  ชุมชน  เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนชายฝั่ง  แปลงที่ 2/2562  เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่  ท้องที่ บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1  ตำบลเขาถ่าน        อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด

ปก ป่าเล
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 168
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 184
แผนที่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 190
ภาพประชุม
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 2.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 200
ภาพปล่อยหอยจุ๊บเเจง
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 3.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 197
ภาพปักไม้ไผ่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 164
ภาพป้าย
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 171
ภาพสำรวจและคัดเลือกพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 186