ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ ๑ ชุมชน ๑ ป่าชายเลนบ้านหาดสมบูรณ์

กิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ ๑ ชุมชน ๑ ป่าชายเลนบ้านหาดสมบูรณ์

วันรักต้นไม้แห่งชาติ ๑ ชุมชน ๑ ป่าชายเลนบ้านหาดสมบูรณ์" วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรม ๑ ชุมชน ๑ ป่าชายเลน ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี พร้อมจัดเดินรณรงค์อนุรักษ์ประชาสัมพันธ์ป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลนชนิดพันธุ์ไม้โกงกาง ๑,๐๐๐ ต้น