ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน

จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน

      วันนี้  (๑ กย.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน ท้องที่ บ้านแหลมทรายและบ้านแหลมโพธิ์ ม.๕ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ จำนวน ๒ จุด มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน ปลูกเสริมป่าชายเลนเนื้อที่ ๒ ไร่ ใช้กล้าไม้ ๖๐๐ กล้า