ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการลูกพระบิดา...ข้าภูมิใจ ร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ณ พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน