62
9/10/62
8 วัน ทะเลโลก
ทะเลเท่าเทียม
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
ทรงพระเจริญ
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการลูกพระบิดา...ข้าภูมิใจ ร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ณ พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน

ภาพประกอบ