ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

   วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  4  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่  4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตลอดเส้นทางซอยนาปรือ ณ ซอยนาปรือ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางเป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน