ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ๑๓ จัดประชุมหาแนวทางมาตรการในการจัดทำแนวทางประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก(พยูน)

สถานีฯ๑๓  จัดประชุมหาแนวทางมาตรการในการจัดทำแนวทางประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก(พยูน)

 วันที่ (๙ ก.ย.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับสบทช.๔ ทสจ.สฎ. ปลัดอำเภอไชยา ประมงอำเภอไชยา รร.วัดพุมเรียง และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และอ.ท่าฉาง จัดประชุมหาแนวทางมาตรการในการจัดทำแนวทางประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก(พยูน)และระดมความคิดเห็นต่อการกำหนด พื้นที่ เพื่อออกประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองแหล่งอาหารสัตว์ทะเลหายาก (พะยูน) พื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ.โดย นายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สบทช. ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชน ม.๕ ต.พุมเรียง อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม ๖๐ คน