ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกับส่วนป้องกันและปราบปราม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนออกติดตามความคืบหน้าแปลงรื้อถอน

ร่วมกับส่วนป้องกันและปราบปราม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนออกติดตามความคืบหน้าแปลงรื้อถอน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับส่วนป้องกันและปราบปราม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนออกติดตามความคืบหน้าแปลงรื้อถอน แปลงคดีอาญาที่ 194/2560 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เนื้อที่ 289.43 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทบทวนแนวทางการลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กรม ทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งกำหนด