ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมศึกษาแนวทางการศึกษาจัดทำโครงการแก้มลิงทุ่งท่าเนียน และได้ร่วมออกลาดตระเวนเพื่อสำรวจพื้นที่ ที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นโครงการพื้นที่แก้มลิงทุ่งท่าเนียน

ประชุมศึกษาแนวทางการศึกษาจัดทำโครงการแก้มลิงทุ่งท่าเนียน และได้ร่วมออกลาดตระเวนเพื่อสำรวจพื้นที่ ที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นโครงการพื้นที่แก้มลิงทุ่งท่าเนียน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ อำเภอไชยา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง กรมชลประทาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.5 (ท่าฉาง) และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมศึกษาแนวทางการศึกษาจัดทำโครงการแก้มลิงทุ่งท่าเนียน และได้ร่วมออกลาดตระเวนเพื่อสำรวจพื้นที่ ที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นโครงการพื้นที่แก้มลิงทุ่งท่าเนียน ท้องที่ ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  และได้นัดหมายประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563