ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานการรื้อถอนพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานการรื้อถอนพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   วันที่ 24 เมษายน 2563 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วย นายปรีชา. วนชุติกุล.  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ. แจ้งใจ.  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    นายสุมานพ. แจ้งใจ. ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานการรื้อถอนพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้องที่ท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 289 ไร่ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการปลูกป่าชายเลนประจำปี พ.ศ. 2563 ในท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี