ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมแปลงปลูกป่าชายเลนและติดตามการประชาสัมพันธ์

เตรียมแปลงปลูกป่าชายเลนและติดตามการประชาสัมพันธ์

วันที่ (18 กย. 2559)   ผอ.สบทช.4 พร้อมด้วย  หัวหน้าสถานีฯ 13   ลงพื้นที่เตรียมแปลงปลูกป่าและติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการ ทช.ปั่นปลูกป่า ประชารัฐรวมใจ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลนดอนสัก อำเภอดอนสัก อำเภอสุราษฎร์ธานี