ข่าวประชาสัมพันธ์

เติมเต็ม ตู้ปันสุข

เติมเต็ม ตู้ปันสุข

วันที่ 14  พฤษภาคม 2563  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำโดยนายสุมานพ   แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่  4   (ท่าฉาง 
สุราษฎร์ธานี) ร่วมนำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง น้ำดื่ม น้ำปลา น้ำมันพืช
ผงซักฟอก ยาสีฟัน กาแฟ ไข่ไก่ มาเติมเต็มที่ตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้ามุขที่ว่าการอำเภอท่าฉาง และจุดที่ 2   ตลาดเทศบาลตำบลท่าฉาง 
(หน้าร้านท่าฉางเภสัช) เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19   ออกมารับสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าว  ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ซึ่งแต่ละคนจะหยิบเอาเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น  เพื่อให้คน ที่มาทีหลังได้รับสิ่งของไปใช้ประโยชน์ด้วย โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มารับ
สิ่งของเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความอิ่มอก อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ