ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน .และจัดปลูกเสริมป่าชายเลนให้กับนักศึกษา ม.ราชภัฎ สฎ.

จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน .และจัดปลูกเสริมป่าชายเลนให้กับนักศึกษา ม.ราชภัฎ สฎ.

 วันนี้ (๒๑ ก.ย..๕๙) สถานีฯ๑๓ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ให้กับนักศึกษา ม.ราชภัฎ สฎ.และจัดปลูกเสริมป่าชายเลนโดยใช้กล้าไม้ป่าชายเลนจำนวน ๒๐๐ กล้า มีผู้เข้าร่วม ๒๕ คน ท้องที่ บ้านธารน้ำร้อน ม.๑ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง  จ.สฎ.