ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ

จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) และส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ โดยมีนายวิษณุ เเจ้งใจ ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางในการเก็บ 800 เมตร ได้ดำเนินการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card ซึ่งขยะที่เก็บได้ทั้งหมด 22,145 ชิ้น น้ำหนัก 1,472 กิโลกรัม