ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจิมเรือ

พิธีเจิมเรือ

วันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ได้ทำพิธีเจิมเรือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมนี้ได้มี นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เป็นประธานปล่อยเรือลงน้ำและได้ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวน เฝ้าระวัง ดูแลพื้นที่รับผิดชอบในเที่ยวเรือปฐมฤกษ์นี้ด้วย