ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการลาดตระเวน เก็บขยะรอบบริเวณชายหาดเกาะเสร็จ

ปฏิบัติการลาดตระเวน  เก็บขยะรอบบริเวณชายหาดเกาะเสร็จ

วันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกปฏิบัติการลาดตระเวน ดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นที่ป่าชายเลน เก็บขยะรอบบริเวณชายหาดเกาะเสร็จและได้พบปะ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะทะเลแก่ประมงพื้นบ้าน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขยะที่เก็บได้ทั้งหมดประมาณ  ๙๗  กิโลกรัม