ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2563

แปลงที่ 1/2563 ท้องที่ บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน  อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน    42,450  กล้า

เอกสารแนบ


สรุปงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ปี 2563
สรุปงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ปี 2563
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 2.22 Mbดาวน์โหลด: 354 ครั้ง