ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2563

แปลงที่ 1/2563 ท้องที่ บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน  อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน    42,450  กล้า

ดาวน์โหลด

สรุปงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ปี 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 472